Search

חלק שלישי: גילוי ממד הנס של הריפוי


בפרקים הקודמים

עסקנו בפתרון שהוטמן בתורה ובמרכיביו ולאחריו במהות של מים ובני האדם דרך סיפורי הבריאה השונים בכדי להבין על פי הקבלה מדוע יש הקבלה בין מבנה המים לבני האדם.


בחלק הזה

אנחנו נתעמק בסיפור יציאת מצרים שהוא סיפור הנס המשמעותי ביותר ביהדות כדי להבין דרכו את חשיבות התודעה ואת הדרך בה עובד תיקון כדי להבין דרך העקרונות הללו איך לתקן את בריאותנו באמצעות שימוש במי שמיים.


יציאת מצרים = מים צרים בהובלת משה רבנו הוא סיפור על מסע תודעתי ופיסי כאחד ממצב של תודעה צרה המבוססת על השכל

ועל חמשת החושים המילה מייצרים לתודעה מפותחת יותר - קיומם של חוקים שבני האדם אינם יכולים להסביר אותם באמצעות השכל – והם ממד הנס ומייצרים לפיכך ריפוי ניסיי, נטול מאמץ ואינו מבוסס תרופות או חיסונים.


3.1 משה רבנו סיפור של מים מלידה ועד מעמד הר סיני


סיפורו הפרטי של משה רבנו כתינוק מתחיל במים שכן פרעה צווה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" , אחותו מרים (גם בשמה מופיעה המילה מים) בונה לו תיבה העשויה גמא (אגם) ומניחה אותו ביאור - – מלשון אור .


תחילתו של המנהיג הרוחני הגדול ביותר בכל הזמנים היא בחוויית הסתמכות הקשורה באלוהים . משה מושם בתיבה באור. מי שמצילה אותו היא בת פרעה שעל שמה אנחנו לומדים מאוחר יותר בתיה – בת יה (אלוהים ). ללמדנו שלמרות שפרעה רשע הבת שלו ניחנה ברחמים ומחוברת לאלוהים

.

3.2 אנרגיה נקבית - נשים מצילות את משה רבנו

מוטיב מעניין נוסף בסיפורו של משה רבנו הוא העובדה שמי שמצילות אותו בחייו הם נשים.

המיילדות ערפה (היפוך של אותיות פרעה ) ובלהה שמסרבות להרוג את התינוקות הזכרים כמצוות פרעה .

אמו יוכבד – שהניקה אותו עד שגדל ונמסר לבת פרעה ( בצער תלדי בנים ).

אחותו מרים – הצילה מטביעה, המתיקה את המים, שירת מרים פתחה את ים סוף .

אישה – ציפורה = ציפור ה׳ = צירופ . שהיא שחורה לא יהודייה, מבנות שבט מדיין – דם ויין – דם ויין הם סממנים של אנרגיה הנקבית .לראשי התיבות של משה ושל ציפורה משמעות רבה . כשהיא בראש הם צם – הימנעות מאוכל ושתייה ומצב של חסך . כשהוא מוביל מץ – עיקר מלשון מוציא את המוצ מן התבן .

במובן הזה החיבור של יהודי וגויה , של לבן ושחורה, של זה שהתחיל את חייו במים – היאור וזו שהיא בת המדבר הצחיח -הוא חיבור סימלי . כשמשה =השם מתחתן עם – ציפורה – צירוף יה מתקבלת בפנינו נוסחה מלאה ליצירת מציאות.

מדוע אם כן לא הושלמה המלאכה ולא נכנסנו לארץ המובטחת ? משום שמשה רבנו התגרש מאשתו ציפורה והוא למעשה הגרוש הראשון בתורה.

שוב אנחנו מקבלים תזכורת לסיפור הגירוש מגן עדן. במקום לדבוק באשתו שכן אלוהים ברא אותה עזר כנגדו לעשיית תפקידו, מבקש משה רבנו להישאר רק בממד הרוחני ולוותר על החיבור לאשה=אדמה = צד נקבי של השכינה.


העונש – לא משה ולא אנחנו נכנסנו לארץ המובטחת , וזאת משום שהארץ המובטחת אינה רק ישראל במישור הפיסי , אלא גם ישר אל במישור המוסרי והרוחני. אם בסיפור הגירוש בגן עדן מוקרבת הרוחניות על מזבח הגשמיות , בסיפורו של משה מוקרבת הגשמיות על מזבח הרוחניות . אף אחת מהדכים אינה טובה . רוח וחומר צריכים לחיות יחד - המקשר ביניהם הוא מ' = מים שהם גם מים שבלעדיהם אין חיים בממד הגשמי וגם אהבה שבלעדיה אין חיים בממד הרוחני.

בתחילת תהליך הכשרתו הרוחנית של משה רבנו . במעמד ״ הסנה הבוער ״ הוא נדרש להסיר את נעליו:

: "ויאמר: 'אל תקרב הלום; של נעליך מעל רגלייך - כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא ספר שמות ג פסוק ה׳'".

של – ראשי תיבות של השחור לבן שהיא סמל הפירוד. נעליך – התחושה שאתה נעלה מעל מישהו משום שאתה שופט אנשים בראייה של שחור ולבן .

רגליך בקבלה רגל משמשת לעיתים בקונטקסט של איבר המין של הגבר - כמו רגל שלישית הנמצאת בין הרגלים של הגבר ובמובן של הרגלים. משה רבנו נדרש מאלוהים במעמד הסנה להסיר את ההרגלים (להרגיש עליונות לעומת האחר – תודעת פירוד) ולהתחבר לאדמה – שהיא האנרגיה הנקבית השכינה .

מעניין לציין שמשה אינו יכול להגיע להתגלות הרוחנית אלא שהוא במישור המדבר מלשון מדבר (יצירת מציאות באמצעות הפה ), נישואיו לציפורה בת יתרו – יתר האדם על הבהמה משבט מדיין – דם = 44 . ולמרות זאת בדיוק כמו הקודמים לו משה חוטא בהעדר הכרת תודה ומגרש את אשתו מעליו כדי להתמסר לעבודת הרוח, מתוך העדר הבנה שאלוהים הוא זה שברא את חווה כעזר לאדם.

הדרישה הזו ממשה היא כללית לכל הגברים - הסרת תחושת העליונות למול האישה היא למעשה התיקון לגירוש מגן העדן ולהתחברות של הגבר מחדש – קודם לאדמה במימד הפיסי ואחר כך לאשה במימד הפיסי מיני ורוחני כאחד.

האדמה היא קדושה. הנשיות היא קדושה ועליו לנהוג בה כך , לשמור עליה , לטפח אותה ולקחת אחריות עליה ואז הוא יקיים בעצם את מצוות שמירת גן העדן שהוטלה עליו בבראשית.3.3 עיקרון הסימטריה - מכת בכורות

עיקרון הסימטריה עובר בסיפור מצרים מהרמה הפרטנית לרמה הגלובלית.

משה מצטווה על ידי אלוהים לסמן את בתי היהודים בדם כדי שאלוהים ידע לפסוח על הילדים של ישראל קודם למכת בכורות . הסימון נעשה במריחת דם על משקוף הבית – זוהי למעשה הגרסה הראשונה של מזוזה ראשי תיבות של מוות זוז .


הסיפור שהחל בהריגת תינוקות עבריים מסתיים בהריגת תינוקות מצריים.

מעבר לזה – פרעה שהוא הבכיר ביותר שלוקח לעצמו סמכויות של אלוהים לבחור מי יחיה ומי ימות , ישלם במחיר הגבוה ביותר – מכת בכירים . לא רק שיעמוד בפני מפלה אישית אלא שגם יאבד את בנו כדי להבין את מחיר הכאב שהוא גרם לאחרים.


בגיחה קצרה לימינו אנו – מי מבין הבכירים שלוקח לעצמו זכות אלוהית להחליט מי ידולל מהעולם לא רק שיפול ממרום מקומו אלא גם ישלם בחיי היקרים לו . זו משמעותה של קרמה .


3.4 חציית ים סוף ושירת מרים

בני ישראל חוצים לבסוף את ים סוף - סוף מלשון הבאה לידי גמר . זהו סיום תהליך שהם עושים בכוח האמונה בשם ובשליחו משה רבנו , אלא שלמעשה אין להם דרך חזרה. הצבא המצרי רודף אחריהם ובשלב מסוים הם מוצאים את עצמם שמאחוריהם צבא אנושי שרוצה להרוג אותם או להחזירם לעבדות ומלפניהם כוח טבע שמאיים להטביע אותם .

המסורת היהודית מספרת שהמים נפתחו רק לאחר שהם הגיעו לגובה העיניים של האנשים שכבר היו בטוחים שהם הולכים לאבדון. כיון שזה סיפור הנס הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי הוא מובא כאן במקורו :


״וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה מַה־תִּצְעַ֖ק אֵלָ֑י דַּבֵּ֥ר אֶל־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל וְיִסָּֽעוּ׃

טז וְאַתָּ֞ה הָרֵ֣ם אֶֽת־מַטְּךָ֗ וּנְטֵ֧ה אֶת־יָדְךָ֛ עַל־הַיָּ֖ם וּבְקָעֵ֑הוּ וְיָבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּת֥וֹךְ הַיָּ֖ם בַּיַּבָּשָֽׁה׃

יז וַאֲנִ֗י הִנְנִ֤י מְחַזֵּק֙ אֶת־לֵ֣ב מִצְרַ֔יִם וְיָבֹ֖אוּ אַחֲרֵיהֶ֑ם וְאִכָּבְדָ֤ה בְּפַרְעֹה֙ וּבְכָל־חֵיל֔וֹ בְּרִכְבּ֖וֹ וּבְפָרָשָֽׁיו׃

יח וְיָדְע֥וּ מִצְרַ֖יִם כִּי־אֲנִ֣י יְהוָ֑ה בְּהִכָּבְדִ֣י בְּפַרְעֹ֔ה בְּרִכְבּ֖וֹ וּבְפָרָשָֽׁיו׃

יט וַיִּסַּ֞ע מַלְאַ֣ךְ הָאֱלֹהִ֗ים הַהֹלֵךְ֙ לִפְנֵי֙ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֵּ֖לֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶ֑ם וַיִּסַּ֞ע עַמּ֤וּד הֶֽעָנָן֙ מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיַּֽעֲמֹ֖ד מֵאַחֲרֵיהֶֽם׃

כ וַיָּבֹ֞א בֵּ֣ין ׀ מַחֲנֵ֣ה מִצְרַ֗יִם וּבֵין֙ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַיְהִ֤י הֶֽעָנָן֙ וְהַחֹ֔שֶׁךְ וַיָּ֖אֶר אֶת־הַלָּ֑יְלָה וְלֹא־קָרַ֥ב זֶ֛ה אֶל־זֶ֖ה כָּל־הַלָּֽיְלָה׃

כא וַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־יָדוֹ֮ עַל־הַיָּם֒ וַיּ֣וֹלֶךְ יְהוָ֣ה ׀ אֶת־הַ֠יָּם בְּר֨וּחַ קָדִ֤ים עַזָּה֙ כָּל־הַלַּ֔יְלָה וַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַיָּ֖ם לֶחָרָבָ֑ה וַיִּבָּקְע֖וּ הַמָּֽיִם׃

כב וַיָּבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּת֥וֹךְ הַיָּ֖ם בַּיַּבָּשָׁ֑ה וְהַמַּ֤יִם לָהֶם֙ חֹמָ֔ה מִֽימִינָ֖ם וּמִשְּׂמֹאלָֽם׃

כג וַיִּרְדְּפ֤וּ מִצְרַ֙יִם֙ וַיָּבֹ֣אוּ אַחֲרֵיהֶ֔ם כֹּ֚ל ס֣וּס פַּרְעֹ֔ה רִכְבּ֖וֹ וּפָרָשָׁ֑יו אֶל־תּ֖וֹךְ הַיָּֽם׃

כד וַֽיְהִי֙ בְּאַשְׁמֹ֣רֶת הַבֹּ֔קֶר וַיַּשְׁקֵ֤ף יְהוָה֙ אֶל־מַחֲנֵ֣ה מִצְרַ֔יִם בְּעַמּ֥וּד אֵ֖שׁ וְעָנָ֑ן וַיָּ֕הָם אֵ֖ת מַחֲנֵ֥ה מִצְרָֽיִם׃

כה וַיָּ֗סַר אֵ֚ת אֹפַ֣ן מַרְכְּבֹתָ֔יו וַֽיְנַהֲגֵ֖הוּ בִּכְבֵדֻ֑ת וַיֹּ֣אמֶר מִצְרַ֗יִם אָנ֙וּסָה֙ מִפְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֣י יְהוָ֔ה נִלְחָ֥ם לָהֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם

כו וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה נְטֵ֥ה אֶת־יָדְךָ֖ עַל־הַיָּ֑ם וְיָשֻׁ֤בוּ הַמַּ֙יִם֙ עַל־מִצְרַ֔יִם עַל־רִכְבּ֖וֹ וְעַל־פָּרָשָֽׁיו׃

כז וַיֵּט֩ מֹשֶׁ֨ה אֶת־יָד֜וֹ עַל־הַיָּ֗ם וַיָּ֨שָׁב הַיָּ֜ם לִפְנ֥וֹת בֹּ֙קֶר֙ לְאֵ֣יתָנ֔וֹ וּמִצְרַ֖יִם נָסִ֣ים לִקְרָאת֑וֹ וַיְנַעֵ֧ר יְהוָ֛ה אֶת־מִצְרַ֖יִם בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם׃

כח וַיָּשֻׁ֣בוּ הַמַּ֗יִם וַיְכַסּ֤וּ אֶת־הָרֶ֙כֶב֙ וְאֶת־הַפָּ֣רָשִׁ֔ים לְכֹל֙ חֵ֣יל פַּרְעֹ֔ה הַבָּאִ֥ים אַחֲרֵיהֶ֖ם בַּיָּ֑ם לֹֽא־נִשְׁאַ֥ר בָּהֶ֖ם עַד־אֶחָֽד׃

כט וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֣וֹךְ הַיָּ֑ם וְהַמַּ֤יִם לָהֶם֙ חֹמָ֔ה מִֽימִינָ֖ם וּמִשְּׂמֹאלָֽם

ל וַיּ֨וֹשַׁע יְהוָ֜ה בַּיּ֥וֹם הַה֛וּא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִיַּ֣ד מִצְרָ֑יִם וַיַּ֤רְא יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־מִצְרַ֔יִם מֵ֖ת עַל־שְׂפַ֥ת הַיָּֽם׃

לא וַיַּ֨רְא יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַיָּ֣ד הַגְּדֹלָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ בְּמִצְרַ֔יִם וַיִּֽירְא֥וּ הָעָ֖ם אֶת־יְהוָ֑ה וַיַּֽאֲמִ֙ינוּ֙ בַּֽיהוָ֔ה וּבְמֹשֶׁ֖ה עַבְדּֽוֹ׃


הפסוקים הללו מתארים את אחד מגדולי הניסים שידעה האנושות והם באים למד אותנו על חוקיות בממדי הנס

שבהם כל כוחות הטבע ואלה שמעל הטבע עובדים בשיתוף פעולה כדי לייצר תוצאה שבני האדם אינם מסוגלים להסביר אותה באמצעות חמשת החושים שלהם.

אלו הם הגורמים שלקחו חלק בחציית ים סוף:

מלאך הולך בראש המחנה .

עמוד ענן – נוד של מים הולך בסוף המחנה ויוצר חיץ של מים בינם לבין הצבא המצרי

אור נוצר באמצע הלילה כדי להאיר לבני ישראל את הדרך בתוך הים.

רוח קדים – רוח מזרחית יבשה הופכת את הים לחרבה – מלשון ״ חרב״ שתתהפך על הבאים לאחר מכם ותטביע אותם.ֿֿ

עמוד ענן ואש – ממד שיתגלה בעתיד שבו שני כוחות שאמורים להיות מנוגדים חיים ביחד מים ואש .

הרמת מטה - אותו מטה שהופך לאחר מכן למטה הנחושת שידובר בעוד רבות בהמשך המאמר.

קריעת ים סוף היא שוב מאותן אותיות של קרע, רקע, ועקר והיא מלווה בשירה – תפילה מושרת בשם שירת הים ולאחריה שירת מרים אחות משה .

כל הדרמה הזאת היא על מנת להביא אנשים לחוות חוויה שאין הם יכולים להסביר בכוח השכל כי זו רמת ההוכחה הנדרשת לאמונה באלוהים – חוויה של נס והצלה ממות. בממד הנס מים הופכים ליבשה וחוזרים שוב למים בדיוק כפי שמתואר לנו בספר בראשית. הנס מתבצע באומר ובטקס ללא שימוש כלשהו בכוח למעט אמונה.


"תִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת-הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל-הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת. וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַ-ה' כִּי-גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם. ספר שמות, פרק ט"ו, פסוקים כ'-כ"א

עיקרון הסימטריה - אותה מרים שהצילה את משה כשהכניסה אותו לתיבה בים סוף היא זו שמודה לאלוהים על ההצלה הגלובלית של העם כולו .


3.5 המסע במדבר – היפוך חוקי הטבע .

מסעם של בני ישראל במדבר במשך ארבעים (40 = תיקון ) שנה מדגים פעם נוספת את יכולת שינוי מצבי הצבירה של מים באופן ניסיי המנוגד למה שבדרך כלל אנחנו תופסים כחוק הטבע. ברגיל מים יורדים כגשם מהשמיים ואוכל צומח מן האדמה .

ביציאת מצרים אנחנו עדים להיפוך חוקי הטבע :

מי השתייה באים מהאדמה משה משתמש במטה שלו, האוכל המכונה – מן – מי נוכבין שיורד מהשמיים בעצם מקורו באנרגיה הנשית .ֿ


3.6 מקורות מים בעלי סגולות ריפוי


יש המאמינים כי מקורת מים מסויימים הם בעלי תכונות ריפוי ניסיים , כמו למשל לורדס בצרפת.

ללורדס מגיעים חולים מכל העולם מתוך רצון וכוונה להתרפא ממחלות חשוכות מרפא.


בקוסטה ריקה יש אתר מפורסם נוסף שאליו נוהרים מכל העולם בגלל סגולות המרפא של המים


בארה של מרים

בארה של מרים היא באר מים ניסית שליוותה את העם בנדודיו במדבר עד שנגנזה בכנרת ( ספר במדבר כא פסוקים יז- כ).

הבאר הייתה בעצם סלע שנבעו ממנו מים, שהתנהל עם בני ישראל במסעם במדבר, והוא הסלע עליו הכה משה בפרשת "מי מריבה". משמתה מרים, הפסיקו המים לנבוע מן הסלע.הסיפור על הבאר של מרים מלווה בשירת הבאר שמופיעה בתורה מיד לאחר סיפור נחש הנחושת שיסוקר בהרחבה בהמשך .


במקומות שונים במסורת העברית מצויים סיפורים על כך שמי הבאר של מרים היו בעלי סגולות ריפוי.

במדרש תנחומא (פרשת חקתן א') מסופר על מוכה צרעת ועיוור שירד לטבול במי מערה. ונרפא לאחר הטבילה במי הבאר . סיפור אחר מספר על חולה שחין שנרפא רק באמצעות טיפות מים מהבאר שהשפריצו עליו .

רבי יוסף קארו בשולחן ערוך מציין מנהג לשאוב מים מהבאר במוצאי שבתות ולשתות מהם, כיוון שקיימת אמונה כי בארה של מרים מתגלגלת בכל הבארות ויש למים אז סגולת מרפא. רבי חיים ויטאל, שזקף חלק גדול מתובנותיו בקבלה לשתייה מבארה של מרים ניסה לתאר את מיקומה המדוייק:"בלכתך דרך ים טבריה אל חמי טבריה, באמצע הדרך ממש, במקום שיש דקלים רבים בשפת הים ההוא, מכוון כנגד מגדל אחד אשר בראש ההר, שם הוא בארה של מרים:"3.7 בניית הכיור ביציאת מצרים

כפי שסקרנו בפרק הראשון למאמר משה מצווה לבנות כיור נחושת ולהעמידו מחוץ לאהל מועד שבתכו נשא ארון הברית – קודש הקודשים. כדי לתכנן את בניית הכיור הוא מתבקש להיעזר במתכנן בשם בצלאל שהוא למעשה אחיינו, בהיותו נכדה של מרים אחותו .גם הפעם אנחנו עדים לסיפור משפחתי ועבודת צוות.

בקבלה יש מושג המכונה תיקון אבן – ראשי תיבות של אבא/אמא, בן/בת, נכד/נכדה. השושלת של משה, אהרון ומרים היא שושלת של נבואה שהצילה את עם ישראל דרך מים: באר, ענן ומן.

באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה

את המלאכה מסיים נכדה בצלאל שמלבד היותו אדריכל ואמן מחונן היה מוסיקאי ולו מיוחס לראשונה תדר 528 הרץ – שהוא תדר מוסיקלי בעל תכונות ריפוי שנעסוק בו בהמשך.


לסיכום הפרק:

הקונספט של מים תכונות ריפוי ניסי שאינן מוסברות עדיין על ידי המדע אינו חדש והוא מוזכר לאורך ההיסטוריה בהקשרים שונים.

בהתחשב שהמדע אינו מבין עדיין מים ולא יכול להסביר את התכונות של המים באופן מדעי שכן הן שונות מתכונות של חומרים אחרים, זה רק הגיוני שלא נדע להסביר באופן מדעי כיצד

מים מחוללים ריפוי שהוא מעבר לכוחות הטבע.
בהמשך הפרקים הבאים:

חלק רביעי - השפעת אלמנטים שונים על ״טיב״ המים .

חלק חמישי- מדע המים מה הוכח ומה טרם.

חלק שישי – חיבור סיפור הבריאה עם יציאת מצרים כדי להבין את סוד הריפוי הניסי .

חלק שביעי - יישום הלכה למעשה במבנה של שמיים.

חלק שמיני - החיבור לרעיון הגאולה וחזון אחרית הימים דרך המים אשר יוצא מישראל .
24 views0 comments