Environment Pollution

WE ARE BEING POISONED

WE CAN STOP IT

מי השתייה בברזים בבית אולי בטוחים לשתייה, אך ממה שידוע לנו הם פחות ראויים לשתייה וישנם דרכים נהדרות וטבעיות לשפה את הנושא הזה אצלנו בבית. איכות המים כה ירודה מבחינה אנרגיה פיזיקאית וגם מבחינה כימית, משום הם רחוקים מאד מהמבנה של מים זורמים בטבעובנוסף לכל הכימיקלים הנמצאים במים ובתשתיות הצינורות.תעשיות שלמות מבוססות אינטרסים כספיים מוכרות מים באיכות גרועה תחת מעטה שיווקי נוצץ במחיר מופקע .רוב המדינות מתנערות כליל מחובתן הבסיסית לאפשר לאזרחים לקבל מים טובים, מרבית תושבי הגלובוס אינם נהנים ממים "חיים" כפי שחקר העיתונאי סת סיגל.המשמעות הוא שחיקה מתמשכת של מערכת החיסון והפיכת האנשים לפגיעים יותר ויותר למתקפות של חיידקים, בקטריות ונגיפים שונים בין אם הן מגיפות או מחלות כרוניות שבעיקרן הן מחלות של כשל חיסוני.אנשים טועים לחשוב ש״מים מבוקבקים״ שבהרבה מקומות מכונים באופן מטעה ״מים מינרליים״ הם טובים מבחינת איכותם. עובדתית צריכת מים מבקבוקי פלסטיק מגבירה את הסיכוי לחלות בסרטן והיא חלק מרכזי בזיהום הכדור ובהתחממות הגלובלית משום שהפלסטיק אינו מתפרק במשך 400 שנה.